Portaro

Katalogy pro knihovní systémy od společnosti KP-SYS

Naši klienti

Mezi naše klienty patří knihovny všech stupňů a velikostí (obecní, městské, krajské, střediskové), knihovny ministerstev, výzkumných ústavů, muzeí, archivů či galerií. K dalším našim zákazníkům patří školní knihovny, univerzitní knihovny, ale i specializovaná informační střediska a pracoviště využívající naše systémy pro zpracování jiných typů záznamů (orchestry, právnické firmy, vývojová a výzkumná pracoviště).

Vlastnosti systému

Kontakt

Pro jakékoliv informace se na Nás neváhejte obrátit
kpsys.cz
kpsys@kpsys.cz