icon_loading

Měsíční statistiky - Březen 2017

Podíly hledání

Pohyby čtenářů

Vstupy a přihlášení do systému

Vstupy čtenářů z knihovny a mimo ní

Souhrny

Statistiky databází

Databáze počet dokumentů
Bibliografie dějin Českých zemí 372356
Bibliografie dějin Slovenska 77262
Bibliografie Národního archivu 16213

Statistiky fondů

Databáze počet dokumentů
Monografie 93658
Excerpovaná periodika 1724
Excerpované sborniky 3132
Články 255095
Seriály 10896
Recenze 98624