icon_loading

Měsíční statistiky - Únor 2017

Podíly hledání

Pohyby čtenářů

Vstupy a přihlášení do systému

Vstupy čtenářů z knihovny a mimo ní

Souhrny

Statistiky databází

Databáze počet dokumentů
Bibliografie dějin Českých zemí 371222
Bibliografie dějin Slovenska 76936
Bibliografie Národního archivu 16244

Statistiky fondů

Databáze počet dokumentů
Monografie 93369
Excerpovaná periodika 1721
Excerpované sborniky 3110
Články 254340
Seriály 10827
Recenze 98337