Dnes vráceno

Recenzia: Radka Palenčárová
Nakladateľské údaje: (2017),
Historia nova [online] č. 13 s. 90-92
ISBN:9788022414999 (viaz.)
Dokument zatiaľ nebol hodnotený
Hodnotenie: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnotení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}Citácia
Rozpis částí/recenzovaný dokument
Všetky diely
Obsah
                    Obsah
Üvod
7
1. Stav bádania, pramene, terminológia a metodologia
Stav bádania.....................................
Pramene..........................................
Limity prameňov a štatistiky.....................
Terminológia a klasifikácia......................
Metodológia a interpretácia......................
2. Súdnictvo v Uhorsku v 16. storočí
Centrálne súdy.................
Územná súdna správa............
Partikulárně právo a súdnictvo.
Mestské súdnictvo..............
Vzťah práva a súdnej praxe.....
32
32
37
40
43
45
3. Súdnictvo v mestách Pentapolitany
Mestská samospráva.............
Súdna právomoc.................
Organizácia mestského súdu.....
Nižšia súdna právomoc..........
Mestský sluha..................
Platy zamestnancov
51
52
56
57
58 60 62 70
4. Od zločinu k trestu..
Akuzačný postup.....
Inkvizičný postup....
5. Klasifikácia deliktov..., Menej závažné delikty,
79
81
5
Blanka Szeghyová: Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí
Urážky na cti, krivé obvinenia a ohováranie.................... 84
Krádeže........................................................ 86
Lúpežníctvo.................................................... 92
Podpaľačstvo................................................... 97
Bitky, ublíženie na tele a iné násilnosti...................... 99
Zabitia a vraždy...............................................103
Infanticidium..................................................107
Mravnostné delikty.............................................111
Smilstvo.......................................................111
Cudzoložstvo...................................................117
Opustenie manžela..............................................121
Incest.........................................................122
Znásilnenie....................................................123
Čarodejníctvo a mágia..........................................125
6.	Pokuty, tresty a iné sankcie...................................128
Náhrady škody, pokuty a iné postihy............................128
Väzenie........................................................132
Vyhnanie z mesta...............................................136
Fyzické, p otupujúce a zmrzačujúce tresty......................139
Tresty smrti...................................................145
7.	Mentalita mešťana vo svetle súdnych zápisov....................153
Vnímanie spravodlivosti a trestu...............................153
Vplyv reformácie na súdnu prax.................................159
Čestný muž a počestná žena. Dôležitosť cti a dobrého mena......161
Záverom............................................................164
Summary .......................................................... 166
Zoznam skratiek....................................................169
Zoznam prameňov a literatúry.......................................170
Zoznam príloh .....................................................185
6
                  
Detail
Názov poľa Obsah poľa
Evidenčné číslo záznamu kpw19104710
Zdroj evidenčného čísla SK-BrHUS
Dátum a čas poslednej transakcie 20180111135114.8
Kódy fyzického popisu ta
Pole pevnej dĺžky – Všeobecné informácie 180111s2017----xo #|||f#o|||#000 0#slo||
Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) 9788022414999 (viaz.)
Názov recenzie Recenzia: Radka Palenčárová
Název recenzovaneho dokumentu Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí / Blanka Szeghyová
Hlavné záhlavie – osobné meno Palenčárová, Radka Recenzent
Názov Historia nova [online]
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva (2017),
Fyzický popis s. 90-92
Dátumy vydania a/alebo sekvenčné označenie č. 13
Údaj pro souborný katalog BA112
MARC
Pole Ind Obsah poľa
1 kpw19104710
3 SK-BrHUS
5 20180111135114.8
7 ta
8 180111s2017----xo #|||f#o|||#000 0#slo||
20 ## $a 9788022414999 (viaz.)
98 $h Recenze: $c Radka Palenčárová
99 #0 $a Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí / $c Blanka Szeghyová
100 1# $a Palenčárová, Radka $4 rev
245 00 $a Historia nova [online]
264 #1 $c (2017),
300 ## $a s. 90-92
362 0# $a č. 13
910 $a BA112
Dokumenty k stiahnutiu
Recenzie
Obľúbené
…a ďalší

Zobraziť všetko
Navštívené
Podobné