icon_loading

Mesačné štatistiky - Marec 2017

Podiely hľadania

Pohyby čitateľov

Vstupy a prihlásenia do systému

Vstupy čitateľov z knižníce a mimo nej

Súhrny

Celkové štatistiky

Názov Počet
Počet zaregistrovaných čitateľov 45
Počet dokumentov v knižnici 83922
Počet exemplárov v knižnici 0
Počet aktívnych výpožičiek 0

Štatistiky fondov

Databáza počet dokumentov počet exemplárov
Bibliografia od roku 1990 – monografie 12718 0
Excerpované periodiká 605 0
Excerpované neperiodické zborníky a kolektívne monografie 1365 0
Bibliografia do roku 1989 – monografie 5235 0
Bibliografia od roku 1990 – články 39410 0
Bibliografia od roku 1990 – seriály 1180 0
Bibliografia od roku 1990 – Obsahy/časti dokumentov 4496 0
Bibliografia do roku 1989 – seriály 69 0
Bibliografia do r. 1989 – články 5759 0
Bibliografia do roku 1989 – Obsahy/časti dokumentov 142 0
Recenzie 12943 0