icon_loading

Měsíční statistiky - Leden 2017

Podíly hledání

Pohyby čtenářů

Vstupy a přihlášení do systému

Vstupy čtenářů z knihovny a mimo ní

Souhrny

Statistiky databází

Databáze počet dokumentů
Odd. základní knihovny KNM 153369
Odd. rukopisů a starých tisků KNM 28737
Provenio 2730
Divadelní oddělení HM NM 23320
České muzeum hudby 55499
Muzeum Bedřicha Smetany 3292
Muzeum Antonína Dvořáka 3278
Knihovna Náprstkova muzea 26520

Statistiky fondů

Fond počet dokumentů
Monografie 215277
Libreta 2391
Periodika 4692
Elektronický zdroj 247
Hudebniny 24560
Speciální fondy 750
Videozáznam 28
Zvukové dokumenty 1068
Tisková dokumentace 60
Grafické dokumenty 6134
Články 1048
Kapitoly v knize 73
Zvukový záznam 5376
Trojrozměrné předměty 26
AV média 52
Staré tisky 28737
Rukopisy 1697
Kartografické_dokumenty 359
Provenio 2730